Social ulighed i danskfaget

DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Program

Oplæg

Peter Heller Lützen: Lolland skriver

Jesper Bremholm: Refleksioner over socioøkonomisk ulighed i relation til PISA

Jon Helt Haarder: Reassembling the Ghetto