DaDi-seminar 7/12-2022 på DPU, Emdrup

Temaet er ulighed og vi stiller spørgsmålet: Hvordan forholder danskfaget sig til strukturel socioøkonomisk ulighed?  

Program

Oplæg

Peter Heller Lützen: Lolland skriver

Jesper Bremholm: Refleksioner over socioøkonomisk ulighed i relation til PISA

Jon Helt Haarder: Reassembling the Ghetto