Næste DaDi-seminar afholdes i december 2023

Nærmere information følger i løbet af foråret.