Grundlaget for Netværk for forskning i danskfagenes didaktik

Netværk for forskning i danskfagenes didaktik (DaDi) er for danskdidaktiske forskere og ph.d.-studerende, typisk ansat på universiteter og professionshøjskoler.

DaDi har flere end 60 aktive medlemmer. Netværket har en styregruppe der bl.a. arrangerer et årligt seminar. DaDi bidrager til nordisk og andet internationalt samarbejde, bl.a. i International Association for Research in L1 Education (ARLE)

DaDi blev etableret i 2007. Ud over det årlige seminar har DaDi været vært for to nordiske konferencer for forskning i modersmåls-/L1-didaktik og været en aktiv del af et nordisk samarbejde med Nordisk Netværk for Forskning i Førstesprogsdidaktik (NNFF, tidligere NNMF, se netværkets hjemmeside her).

Netværkets formål er at skabe rammer for forskningsfeltet for danskfagenes didaktik. Derudover bidrager netværket til vidensdeling.

Forskningsfeltet

Forskning i danskfagenes didaktik er en gren af den uddannelsesforskning der beskæftiger sig med fagdidaktik. Danskdidaktisk forskning omfatter alle forskningsområder relevante for danskfag på langs og tværs af uddannelsessektoren.

Forskningsfeltet rummer tværdisciplinære tilgange og samarbejder, fx omkring overgange mellem dagtilbud og skole, mellem skole og fritid og mellem forskellige fag. En drøftelse af forskningsfeltet kan bl.a. findes i én af de udgivelser DaDi har redigeret for NNFF, Grænsegængere og grænsedragninger i nordiske modersmålsfag.

DaDi bidrager til udvikling af forskningsfeltet gennem facilitering af diskussioner af, hvad danskdidaktisk forskning kan være og bidrage med. 

Vidensdeling

DaDi arbejder for at skabe rammer for udveksling af viden om forskning i danskfagenes didaktik i et dansk, nordisk og internationalt perspektiv gennem konferencer, seminarer, samarbejde om forskningsprojekter og -publikationer.

DaDi ønsker at være dagsordensættende i offentligheden. Det er et mål for netværket at styrke den position som danskdidaktisk viden og forskning har som referencepunkt for udvikling af fag, skole og uddannelser.

Hjemmesiden www.danskfagenesdidaktik.dk fungerer som en platform for disse aktiviteter.