Hvad samler og hvad splitter danskfaget?

Københavns Universitet, Amager

Program