Sprog i danskfaget: Videnskabsteori og sprogpædagogiske diskussioner

Professionshøjskolen Absalon, Trekroner Forskerpark 4, Roskilde

Program

Oplæg

Bettina Perregaard (KU)Hvad vi bør vide om vores elever i dansk. Teoretiske antagelser, empiriske undersøgelser og pædagogisk praksis 

Kristine Kabel (DPU) og Mette Vedsgaard Christensen (VIA): Gramma3: Hvordan praktiseres grammatikundervisningen i udskolingens tre største sprogfag? 

Ph.d.-præsentationer

Sofia Esmann Busch (RUC): Folkeskolens to danskfag – en undersøgelse af minoritetselevers muligheder for deltagelse i folkeskolens danskfag. 
Kristiane Hauer (KU): Læsning og fordybelse – i folkeskolens litteraturundervisning.