Aktive medlemmer af DaDi (pr. juni 2022):

 • Anna Smedberg Bondesson, Ph.d., Docent och biträdande professor i litteraturvetenskap. Högskolan i Kristianstad.
 • Raffaele Brahe-Orlandi Ph.d. Lektor i Didaktik mshp. dansk, VIA University College
 • Jesper Bremholm, Ph.d., Seniorforsker, Nationalt Videncenter for Læsning
 • Lene Storgaard Brok, Ph.d., Leder af Nationalt Videncenter for Læsning
 • Bettina Buch, Ph.d. Docent, Professionshøjskolen Absalon.
 • Jeppe Bundsgaard, Professor, Ph.d., DPU, Aarhus Universitet
 • Elisa Nadire Caeli, Ph.d, DPU, Aarhus Universitet
 • Dorthe Carlsen, Ph.d, lektor, UC Syd
 • Eva Dam Christensen, Ph.d., Lektor UC Syd
 • Mette Vedsgaard Christensen, Ph.d., Docent, VIA University College
 • Nina Christensen, lektor, ph.d., centerleder, Center for børnelitteratur, Aarhus Universitet
 • Nikolaj Elf, professor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
 • Liv Fabrin, ph.d.-stipendiat, Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, AU
 • Johannes Fibiger, lektor, Silkeborg Seminarium
 • Simon Skov Fougt, lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, AU.
 • Stig Toke Gissel, lektor, ph.d., Center for Anvendt Skoleforskning, UCL
 • Lars Dalum Granild, post doc., ph.d., AU
 • Frans Gregersen, professor emeritus dr.fil., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
 • Lars Handesten, lektor, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
 • Thorkild Hanghøj, lektor, ph.d., AAU
 • Jens Jørgen Hansen, lektor, ph.d., SDU
 • Thomas Illum Hansen, ph.d., leder af Videncenter for læremidler, UC Lillebælt
 • Mads Haugsted, lektor emeritus, ph.d., Institut for Didaktik, DPU, AU
 • Stine Reinholdt Hansen, ph.d., Center for Anvendt Skoleforskning, UCL
 • Ayoe Quist Henkel, lektor, VIA University College, Læreruddannelsen i Silkeborg
 • Sven-Erik Henningsen, ph.d., tidl. UC Syddanmark, pensioneret.
 • Peter Hobel, adjunkt, ph.d., Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU
 • Anne Holmen, professor, KU
 • Tina Høegh, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
 • Barbara Illum, lektor, ph.d., Kolding Gymnasium
 • Gitte Holten Ingerslev, lektor emeritus, ph.d., Institut for Didaktik, DPU, AU
 • Julie Marie Isager, ph.d.-studerende, IKV, SDU
 • Kristine Kabel, ph.d., lektor, DPU, AU.
 • Peter Kaspersen, lektor emeritus, ph.d., Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU
 • Kjeld Kjertmann, ph.d., tidligere lektor i dansk sprog og læsning, DPU.
 • Stefan Kjerkegaard, ph.d., lektor, AU
 • Karin Esmann Knudsen, lektor, ph.d., Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
 • Bergþóra Kristjánsdóttir, lektor, ph.d., DPU, AU
 • Ellen Krogh, professor emerita, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
 • Uffe Ladegaard, ph.d.-stud., DPU, lektor, UCL
 • Helle Pia Laursen, ph.d., lektor, DPU, AU
 • Ulrik Lehrmann, lektor, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
 • Rasmus Fink Lorentzen, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, AU
 • Maja Lucas, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
 • Ulla Lundqvist, ph.d.-stipendiat, KU.
 • Peter Heller Lützen, ph.d., forfatter, konsulent, Nationalt videncenter for læsning
 • Lis Madsen, uddannelsesleder, Læreruddannelsen Zahle
 • Anne-Marie Mai, professor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
 • Nadia Mansour, ph.d.-stipendiat, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
 • Christina Mathiesen, ph.d., adjunkt, DPU, AU
 • Marie-Louise Molbæk, adjunkt, DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, AU
 • Karen Elna Mortensen, freelancer
 • Helle Munkholm, ph.d., VIA
 • Hanne Møller, lektor, ph.d., Professionshøjskolen UCC
 • Bodil Nielsen, ph.d.
 • Erik Skyum Nielsen, lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
 • Henrik Skov Nielsen, professor, ph.d., Nordisk Institut, AU
 • Gitte Palsnov, cand.mag., post.doc., SDU
 • Bettina Perregaard, lektor, ph.d., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
 • Anke Piekut, ph.d., lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
 • Ib Poulsen, professor, dr.fil., RUC
 • Ane Qvortrup, lektor, ph.d., SDU
 • Marianne Rathje, ph.d., adjunkt, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
 • Marie Dahl Rasmussen, ph.d., lektor i dansk, Læreruddannelsen KP
 • Ole Ravnholt, ph.d., seniorforsker, Dansk Sprognævn
 • Charlotte Reusch, cand.mag., faglig konsulent, Nationalt videncenter for læsning.
 • Anja Rosdahl, ph.d.-stipendiat, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
 • Lene Rotne, ph.d.-stipendiat, Dansk Sprognævn
 • Helle Rørbech, ph.d., ektor AU
 • Hanne Schilling, lektor, UCC
 • Svend Skriver, ph.d., lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
 • Anna Skyggebjerg, lektor, ph.d., Center for Børnelitteratur, AU
 • Marie Falkesgaard Slot, ph.d., konsulent, UC Lillebælt
 • Anne Smedegaard, ph.d.
 • Bo Steffensen, dr.pæd., seniorkonsulent, UC Copenhagen
 • Tom Steffensen, ph.d., lektor, professionshøjskolen Absalon
 • Jesper Tinggaard Svendsen, lektor, ph.d., Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
 • Ole Togeby, professor emeritus, Nordisk Institut, AU
 • Herdis Toft, lektor i børne- og ungdomskultur, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
 • Ib Ulbæk, lektor, ph.d., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
 • Lisbeth Birde Wiese, lektor og inspektor, ph.d., Roskilde Katedralskole
 • Dorte Østergren-Olsen, lektor, UCC, cand.pæd.i didaktik mshp. Dansk
 • Helene Høyrup, lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi
 • Nina Berg Gøttsche, ph.d.-stipendiat ved Arts – Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet, lektor i dansk, VIA UC, læreruddannelsen
 • Marianne Corfitsen, lektor, UCN/Læreruddannelsen
 • Vibeke Christensen, adjunkt, ph.d., SDU
 • Simon Uffe Borchmann, lektor, dr.phil., Nordisk Institut, AU
 • Mette Bak Bjerregaard, cand.pæd.didaktik, tidl. projektkonsulent, Videncenter for læsning
 • Ulf Dalvad Berthelsen, adjunkt, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
 • Louise Bang, ph.d.-stipendiat, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
 • Tobias Skiveren, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet
 • Kenneth Reinecke Hansen, lektor, ph.d. Københavns Professionshøjskole
 • Lene Illum Skov, ph.d.-stipendiat Syddansk Universitet og lektor UCSyd
 • Solveig Troelsen, lektor, ph.d., VIA University College, samt postdoc, Institut for Kulturvidenskaber, SDU.
 • Dorte Eggersen, ph.d.-stipendiat, DPU, AU.
 • Line Kjærgaard Larsen, ph.d.-stipendiat, DPU, AU.
 • Morten Tannert, ph.d.-stipendiat, DPU, AU.
 • Anders Simmelkiær Laraignou, ph.d.-stipendiat, DPU, AU.
 • Henriette Romme Lund, ph.d.-stipendiat, DPU, AU.
 • Lise Baun, ph.d.-stipendiat, DPU, AU.
 • Thomas Roed Heiden, ph.d.-stipendiat DPU, AU.

Dansklærerforeningens sektorformænd har stående invitation om at have observatørstatus i DaDi.